มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

ปัจจุบันศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง พ.ศ.2552 และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2548 โดยจัดการเรียนการสอน 2 สถานที่ คือ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง และ ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด


 

เขียนเมื่อ 22/05/2560, 10:10 โดย งานกิจการนักศึกษา
get-degree-2-2558-2559 ประชาสัมพันธ์งานรับพระราชทานปริญญาบัตร (รอบ 2) ประจำปี 2558 – 2559
เขียนเมื่อ 06/03/2560, 04:44 โดย งานทะเบียน
academic-gown-sdu-59
เขียนเมื่อ 01/03/2559, 08:31 โดย งานกิจการนักศึกษา
sdu-student-dress-2558 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2558
เขียนเมื่อ 14/01/2559, 15:32 โดย งานกิจการนักศึกษา
2016-01-14-08-31-30
เขียนเมื่อ 25/12/2558, 08:59 โดย งานกิจการนักศึกษา
2015-12-25-08-59-04 ข้อกำหนดว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกาย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
เขียนเมื่อ 16/09/2558, 00:00 โดย งานประชาสัมพันธ์
asean-day มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ร่วมกับจังหวัดตรัง และ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดตรัง ขอเชิญร่วมกิจกรรมงาน ASEAN DAY ต้อนรับการเปิดประตูสู่อาเซียนอย่างเป็นทางการ (Get Ready Day for AEC: Opportunities and New Challenges) ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ...
เขียนเมื่อ 21/07/2558, 03:02 โดย งานประชาสัมพันธ์
rajkijja-sdu พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558" เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 และเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต" เปลี่ยนชื่อเป็น...
เขียนเมื่อ 02/03/2558, 03:06 โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
2015-03-02-03-06-10  “ดุสิตตรังโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้สำรวจความคิดเห็นเรื่อง เทศกาลวาเลนไทน์  จากประชาชนในจังหวัดตรัง จำนวน 387 คน จาก 10 อำเภอ ระหว่างวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2558 สรุปความคิดเห็นได้ ดังนี้ ...
เขียนเมื่อ 09/02/2558, 08:03 โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
2015-02-09-08-03-18   เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง  นายฐิตินันท์  บวรศักดิ์สกุล นางสาวเกษรา แก้วพิทักษ์ และนางสาวจันทร์จิรา  จ่ายแจก ได้เข้าร่วมแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ...
เขียนเมื่อ 15/09/2557, 07:40 โดย ประชาสัมพันธ์
loveideas วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557 ศูนย์ฯ ตรัง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดตรัง โดย นายศรชัย ชูวิเชียร...
เขียนเมื่อ 27/08/2557, 14:56 โดย งานประชาสัมพันธ์
2014-08-27-14-56-25    เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2557 ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้เป็นประธานในการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2556 และมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “อยู่สวนดุสิตอย่างมีศักดิ์ศรี และมีคุณค่า” และหัวข้อ “วัฒนธรรมสวนดุสิต”...
เขียนเมื่อ 27/08/2557, 14:47 โดย Loveideas
2014-08-27-14-47-19   ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพระยารัษฎาฯ โมเดลเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2557 โดย ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เป็นประธานในการดำเนินการประชุม...
เขียนเมื่อ 25/08/2557, 09:25 โดย งานประชาสัมพันธ์
2014เพชรเฟื่องฟ้าขจร 2014
เขียนเมื่อ 25/08/2557, 08:22 โดย งานประชาสัมพันธ์
book-fair-1   ฝ่ายวิทยบริการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัด โครงการสวนดุสิตตรัง Book Fair ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่  25 - 27 สิงหาคม 2557 โดย อาจารย์กนกศักดิ์ เอื้ออิสระวิมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน...
เขียนเมื่อ 03/06/2556, 06:41 โดย Loveideas
2013-06-03-06-41-34     ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับเทศบาลนครตรังวันที่ 3 มิ.ย. 2556 ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง  ตรัง ได้เซ็นต์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง เทศบาลนครตรัง นายอภิชิต...
เขียนเมื่อ 14/05/2556, 15:19 โดย งานกิจการนักศึกษา
academic-gown-sample ตัวอย่างรูปสวมครุย ระดับปริญญาตรี
เขียนเมื่อ 18/03/2556, 08:00 โดย admin
knowledge โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญา”   วันที่ 18 มี.ค. 2556 คณะกรรมการสนับสนุนพัฒนางานวิจัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง...
เขียนเมื่อ 18/03/2556, 08:00 โดย admin
knowledge-3 นักศึกษาเข้าร่วมขบวนงานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร ครั้งที่ 17   งานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร ครั้งที่ 17 (Trang Underwater Wedding Ceremony 2013) โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่ง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย ดร.สุรินทร์ โตทับเที่ยง...
เขียนเมื่อ 18/03/2556, 08:00 โดย admin
knowledge-2 หลักสูตรอาหารจัดอาหารวันจบการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วัน พฤหัสบดี ที่14 มี.ค. 2556 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการและสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและ การบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง...
เขียนเมื่อ 15/01/2556, 11:48 โดย admin
welcome ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน   เข้าสู่รั้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง...
เขียนเมื่อ 27/06/2560, 09:59 โดย งานบุคคล
2017-06-28-02-59-16รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงาน ณ ที่อยู่ 111 ม.3 ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด 92130 >>ดูรายละเอียดที่นี่
เขียนเมื่อ 05/06/2560, 16:20 โดย งานบุคคล
2017-06-06-09-20-10 รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (จนท.ประชาสัมพันธ์) ดูรายละเอียดที่นี่ /...
เขียนเมื่อ 15/08/2559, 08:15 โดย งานรับสมัคร
apply60-quotaการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบแอดมิชชัน กำหนดการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบ Admissions ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แผนพับองค์ประกอบ และค่าร้อยละ Admissions...
เขียนเมื่อ 27/06/2560, 09:52 โดย งานบุคคล
2017-06-28-02-52-37ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) >>ดูรายละเอียดที่นี่
เขียนเมื่อ 12/06/2560, 14:14 โดย งานบุคคล
2017-06-13-07-15-13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักการอาหาร (อาหาร) >>ดูรายชื่อที่นี่
เขียนเมื่อ 05/06/2560, 15:57 โดย ฝ่านงานพัสดุ
2017-06-06-08-57-59 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การขายทอดตลาดซากเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 ชุด  >>> รายละเอียดเพิ่มเติม
เขียนเมื่อ 19/05/2560, 22:14 โดย งานการเงิน
sdu-education-fee2560 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 ประกาศนี้บังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560...
เขียนเมื่อ 15/05/2560, 09:49 โดย งานกิจการนักศึกษา
1-2560นักศึกษารหัส 57-59 รายเก่า และรายใหม่ ที่มีความประสงค์ จะขอกู้ กยศ./กรอ.ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถดำเนินการยื่นเอกสารขอกู้ยืมฯได้ตามรายละเอียดในตารางต่อไปนี้   ***ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน ปี 60นักศึกษา รหัส...
เขียนเมื่อ 06/03/2560, 09:57 โดย งานทะเบียน
open-2560แจ้งกำหนดการวันเปิดและวันปิดภาคเรียนการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 >>...
เขียนเมื่อ 05/12/2559, 16:17 โดย งานรับสมัคร
2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาประจำปี 2560 รอบรับตรง >>> ดูรายชื่อที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us Facebook Twitter LINE
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


738250
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
650
486
3565
730423
18628
18144
738250