มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

เกี่ยวกับ มสด. ตรัง

 

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เดิมเป็นศูนย์การศึกษา ศูนย์ตรัง สถาบันราชภัฏสวนดุสิต จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2545 ทั้งนี้เป็นศูนย์การศึกษานอกสถาบันแห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอนในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อรองรับความต้องการในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งยังมุ่งเน้นในการพัฒนาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและให้บริการวิชาการสู่ชุมชนของภูมิภาคภาคใต้ 

 

    ทั้งนี้ได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก โดยใช้พื้นที่ของวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง และได้ย้ายมาเปิดการเรียนการสอนที่ ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เมื่อ พ.ศ. 2548

 

   ปัจจุบันศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง พ.ศ.2552 และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2548 โดยจัดการเรียนการสอน 2 สถานที่ คือ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง และ ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด

 

     ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

  • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 139 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0 7522 1212 โทรสาร 0 7522 1216
  • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 111 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์ 0 7522 1215 โทรสาร 0 7523 5500
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.dusittrang.com
  • QR Code
    เพิ่มเพื่อน

แผนที่อาคารสถานที่ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (อำเภอเมืองตรัง)

 

map t1

 

แผนที่อาคารสถานที่ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (อำเภอห้วยยอด)

 

map y1

        sduthai   sdueng

 

        sduthai   sdueng

 

sduthai   sdueng

 

Buding T1

 

Buding Y1

 

follow dusittrang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us Facebook Twitter LINE
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


921632
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
98
854
2664
915636
10444
16429
921632