มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

เกี่ยวกับ มสด. ตรัง

 

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เดิมเป็นศูนย์การศึกษา ศูนย์ตรัง สถาบันราชภัฏสวนดุสิต จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของสถาบันราชภัฎสวนดุสิต เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2545 ทั้งนี้เป็นศูนย์การศึกษานอกสถาบันแห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอนในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อรองรับความต้องการในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งยังมุ่งเน้นในการพัฒนาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและให้บริการวิชาการสู่ชุมชนของภูมิภาคภาคใต้ 

 

    ทั้งนี้ได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก โดยใช้พื้นที่ของวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง และได้ย้ายมาเปิดการเรียนการสอนที่ ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เมื่อ พ.ศ. 2548

 

   ปัจจุบันศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง พ.ศ.2552 และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2548 โดยจัดการเรียนการสอน 2 สถานที่ คือ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง และ ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด

 

     ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

  • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 139 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0 7522 1212 โทรสาร 0 7522 1216

แผนผังอาคารสถานที่ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (อำเภอเมืองตรัง)

map t1

  • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 111 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์ 0 7522 1215 โทรสาร 0 7523 5500

แผนผังอาคารสถานที่ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (อำเภอห้วยยอด)

map y1

        sduthai   sdueng

 

        sduthai   sdueng

 

sduthai   sdueng

 

Buding T1

 

Buding Y1

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us
FacebookDusitTrang
LINE@DusitTrang
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


1492817
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
728
1134
5672
1483402
10067
16987
1492817