มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562


 

TCAS 62

 รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน

pin PNG51 17  - 23 พ.ค. 62

ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ชำระผ่านทางธนาคาร) โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ สั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระค่ายืนยันสิทธิ์จำนวนเงิน 4,000 บาท ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/ 
สามารถชำระได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ

pin PNG51  22 – 25 พ.ค. 62 บันทึกประวัติ สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา หลังจากชำระค่ายืนยันสิทธิ์ สามารถบันทึกประวัติได้ที่ www.entrance.dusit.ac.th
pin PNG51  25 พ.ค. 62

รายงานตัวเป็นนักศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ม.สวนดุสิต 
สถานที่รายงานตัว ณ ม.สวนดุสิต กทม.

** วัน เวลา ห้องรายงานตัว จะถูกแจ้งผ่านระบบ TCAS ของนักศึกษา **

pin PNG51 กำหนดการอื่นๆ ติดตามได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/page/codirect.html

pin PNG51 ค่าธรรมเนียมการศึกษา http://www.dusittrang.com/sdutrang/images/notice/SDU-Education-Fee2560.pdf

 

หมายเหตุ โปรดยึดตามประกาศในระบบการรับสมัครของนักศึกษา หากมีการเปลี่ยนแปลงทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบ ทั้งทางเว็บไซต์ และ Facebook

 

codirect step

 

TCAS 62 detail1 new

    รายละเอียดรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน รับสมัคร 17-29 เมษายน 2562

รอบที่ 4 : Admission

pin PNG51 1 มิถุนายน 2562

สอบสัมภาษณ์ เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง (อ.ห้วยยอด)
เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์
(1) ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบที่ 4
(2) บัตรประจำตัวประชาชน
(3) ใบรายงานผลการเรียน (ปพ.1)
(4) เอกสารอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด เช่น แฟ้มสะสมผลงาน

 

pin PNG51 7 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ของทปอ. และ http://entrance.dusit.ac.th/

 

pin PNG51 7 – 13 มิถุนายน 2562

ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ จำนวนเงิน 4,000 บาท ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/ สามารถชำระได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ

 

pin PNG5112 – 21 มิถุนายน 2562

บันทึกประวัติ สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา หลังจากชำระค่ายืนยันสิทธิ์ สามารถบันทึกประวัติได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/

 

pin PNG5129 มิถุนายน 2562

รายงานตัวเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สถานที่รายงานตัว ณ ม.สวนดุสิต กทม.

pin PNG51 กำหนดการอื่นๆ ติดตามได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/page/admission.htmlTCAS 62 detail2

รอบที่ 5 : การรับตรงอิสระ

pin PNG51 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562     

เปิดรับสมัครผ่านระบบ Online ของมหาวิทยาลัย https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init

 

pin PNG51 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562

มิถุนายน 2562  ชำระค่าสมัครได้ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือ ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

pin PNG51 12 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สามารถตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/

 

pin PNG5113 มิถุนายน 2562

สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง (อ.ห้วยยอด)

 

pin PNG5115 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก http://entrance.dusit.ac.th/

 

pin PNG5117 – 18 มิถุนายน 2562

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์ของทปอ. https://student.mytcas.com/

 

pin PNG5120 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://entrance.dusit.ac.th/

 

pin PNG5120 – 26 มิถุนายน 2562

ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ จำนวนเงิน 4,000 บาท ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/ สามารถชำระได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ

 

pin PNG5124 – 29 มิถุนายน 2562

บันทึกประวัติ สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา หลังจากชำระค่ายืนยันสิทธิ์ สามารถบันทึกประวัติได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/

 

pin PNG5129 มิถุนายน 2562

รายงานตัวเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

pin PNG51 กำหนดการอื่นๆ ติดตามได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/page/direct.html

 TCAS 62 detail3 new


เเนะนำสาขาที่เปิดรับสมัครของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง


อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา


รอบรั้วสวนดุสิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us
FacebookDusitTrang
LINE@DusitTrang
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


1514417
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
96
601
697
1508606
9876
21791
1514417