มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

 

h1

 

ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ

ผู้อำนวยการ

กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

 

 

h3


นายทรงศักดา ชยานุเคราะห์

รองผู้อำนวยการ

กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

h2


ผศ.ดร.กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

h4


นางสุภาวดี นาคบรรพ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์การศึกษา ประจำศูนย์ห้วยยอด

กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

 

 

19578916 1754433374581814 716678051 o


นางจีรภรณ์ ศุภศรี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

 

com13


นายกฤษณ์ นวลจันทร์

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

food1


นางสาวสาวิตรี ณุวงศ์ศรี

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

 

pub1


นายนบ ศรีจันทร์

ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

tour90


นายมาฆฤกษ์ ชูช่วย

ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยว

กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

 

 sup aca3


นางสาววรภัสร์ จูห้อง

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ

กรรมการบริหารและเลขานุการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

 

sup man1


นางธิดารัตน์ เลี้ยงพงษ์

เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน

กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us
FacebookDusitTrang
LINE@DusitTrang
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


1492763
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
674
1134
5618
1483402
10013
16987
1492763