มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

rajkijja sdu

  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558" เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 และเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป
  • "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต" เปลี่ยนชื่อเป็น "มหาวิทยาลัยสวนดุสิต" และเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ เป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือเรียกกันว่า มหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ ซึ่งจะไม่เป็นส่วนราชการ ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ และไม่ใช่เอกชน และ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะมีอิสระ และความคล่องตัวในการบริหารจัดการทั้งเรื่องการจัดการทางการเงิน การงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล มีกฎระเบียบที่กำหนดโดยสถาบัน เพื่อใช้บริหารจัดการภายใน โดยยังได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้เป็นรายปีโดยตรง
  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558
  • facebook-icondusittrang twitterdusittrang LINE@dusittrang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us
FacebookDusitTrang
LINE@DusitTrang
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


1185182
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2
621
3179
1178343
9638
16903
1185182