มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

skillTest

 

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 (จํานวนจํากัดเพียง 20 ท่าน)

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ

1. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

2. อายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ สมัครเข้ารับการทดสอบ

3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในตําแหน่งพนักงานประกอบอาหาร หรือผ่านการเรียนหลักสูตรการ

ประกอบอาหารไม่ต่ํากว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมการประกอบอาหารไทยไม่ต่ํากว่า 90 ชั่วโมง

 

หลักฐานการสมัครเข้ารับการทดสอบ

1. สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

2. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

3. สําเนาใบรับรองการผ่านงาน หรือ สําเนาใบ Transcript หรือ สําเนาใบผ่านการฝึกอบรมจํานวน 1 ชุด

4. ใบรับรองแพทย์ 2 ชุด

5. ค่าธรรมเนียมในการทดสอบ 1,000 บาท

 

การแต่งกาย แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

1. เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/เสื้อเชฟ (ห้ามใส่เสื้อยืด)

2. กางเกงสีดําหรือสีเข้ม (ห้ามใส่กางเกงขาสั้น/กระโปรงยีนส์

3. สวมรองเท้าหุ้มส้น (ห้ามใส่รองเท้าแตะหนีบหรือรองเท้าเปิดส้น)

4. ตัดเล็บมือให้เรียบร้อย

5. ไม่ให้ใส่เครื่องประดับหรือสายสิญจน์ทุกชนิด

 

กําหนดการทดสอบสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

      - สอบภาคทฤษฎี วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.

      - สอบภาคปฏิบัติ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.

(รอบการปฏิบัติจะแจ้งให้ทราบหลังสอบทฤษฎีผ่าน โดยต้องสอบทฤษฎีผ่านถึงจะสอบภาคปฏิบัติได้)

หมายเหตุ : เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง สามารถรับสมัครผู้เข้าทดสอบได้ในจํานวนจํากัด จึงขอสงวนสิทธิ์สําหรับผู้ที่มีเอกสารประกอบคุณสมบัติครบถ้วนเท่านั้นที่สามารถกรอกใบสมัครเข้ารับการทดสอบได้

 

ท่านที่สนใจสมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

เลขที่ 111 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 075-221212 ต่อ 6845

หรือผู้ประสานงาน คุณเสาวณี 084-7241037 และ คุณสุธิดา 082-4152813 

ดาวน์โหลดใบประกาศ ที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us
FacebookDusitTrang
LINE@DusitTrang
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


1305084
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
243
321
4278
1297263
16419
16779
1305084