มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

ห้องสมุด

 

pic1

 

ระเบียบการใช้บริการ : ระเบียบการยืม-คืน หนังสือ

ประเภท

จำนวนเล่ม

ระยะเวลาในการยืม

ระยะเวลาในการยืมต่อ

นักศึกษา

5   เล่ม

10 วัน

7 วัน

อาจารย์

15 เล่ม

30 วัน

7 วัน

เจ้าหน้าที่

15 เล่ม

30 วัน

7 วัน

 

หมายเหตุ :

    1. 1.คืนเกินกำหนด อัตราค่าปรับเล่มละ 5 บาทต่อวัน
    2. 2.หนังสือเล่มเดิมสามารถยืมต่อได้ไม่เกิน 1 ครั้ง
    3. 3.กรณีหนังสือชำรุด สูญหาย ต้องซื้อใหม่มาใช้คืน หรือใช้เงินเป็นจำนวน 1 เท่า (ไม่ร่วมค่าปรับ)
    4. 4.กรณีวันกำหนดส่งตรงกับวันปิดทำการ ในวันเปิดทำการวันแรกไม่ต้องเสียค่าปรับ จะคิดค่าปรับเมื่อนำส่งคืนในวันถัดไป

 pic2

 

ประเภททรัพยากรที่ให้บริการ :

          ห้องสมุดใช้ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (อังกฤษ: Library of Congress Classification) เรียกย่อๆ ว่า L.C. เป็นระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดที่นิยมในหอสมุดขนาดใหญ่ที่มีหนังสือเฉพาะสาขาอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบด้วยหนังสือในหมวดต่างๆ ดังนี้

 

หมวดหนังสือ

A

ความรู้ทั่วไป (General Work)

B

ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา (Philosophy, Psychology, Religion)

C

ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (Auxiliary Sciences of History)

D

ประวัติศาสตร์ทั่วไปและโลกเก่า (History:General)         

E-F

ประวัติศาสตร์อเมริกา (History:America (Western Hemisphere))           

G

ภูมิศาสตร์ แผนที่ มานุษยวิทยา นันทนาการ (Geography, Maps, Anthropology, Recreation)

H

สังคมศาสตร์ (Social Sciences)       

J

รัฐศาสตร์ (Political Science)

K

กฎหมาย (Law)   

L

การศึกษา (Education)

M

ดนตรี (Music)

N

วิจิตรศิลป์ (Fine Arts)

P

ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม (Linguistics, Literature)

Q

วิทยาศาสตร์ (Science)

R

แพทยศาสตร์ (Medicine)

S

เกษตรศาสตร์ (Agriculture)

T

เทคโนโลยี (Technology)

U

วิทยาการทหาร (Military Science)

V

นาวิกศาสตร์ (Naval Science)

Z

บรรณานุกรม บรรณารักษศาสตร์ (Bibliography, Library Science)

    

                 pic3pic4

 

 

ติดต่อเรา :

บุคลากร  นางสาวปัญญพร    ชูสังข์

              นายวิศรุต     ประกอบกิจ

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

เบอร์โทรศัพท์: 075-221-212-15 ต่อ 68

 website : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us
FacebookDusitTrang
LINE@DusitTrang
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


1492776
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
687
1134
5631
1483402
10026
16987
1492776