มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

ห้องสมุด

 

pic1

 

ระเบียบการใช้บริการ : ระเบียบการยืม-คืน หนังสือ

ประเภท

จำนวนเล่ม

ระยะเวลาในการยืม

ระยะเวลาในการยืมต่อ

นักศึกษา

5   เล่ม

10 วัน

7 วัน

อาจารย์

15 เล่ม

30 วัน

7 วัน

เจ้าหน้าที่

15 เล่ม

30 วัน

7 วัน

 

หมายเหตุ :

    1. 1.คืนเกินกำหนด อัตราค่าปรับเล่มละ 5 บาทต่อวัน
    2. 2.หนังสือเล่มเดิมสามารถยืมต่อได้ไม่เกิน 1 ครั้ง
    3. 3.กรณีหนังสือชำรุด สูญหาย ต้องซื้อใหม่มาใช้คืน หรือใช้เงินเป็นจำนวน 1 เท่า (ไม่ร่วมค่าปรับ)
    4. 4.กรณีวันกำหนดส่งตรงกับวันปิดทำการ ในวันเปิดทำการวันแรกไม่ต้องเสียค่าปรับ จะคิดค่าปรับเมื่อนำส่งคืนในวันถัดไป

 pic2

 

ประเภททรัพยากรที่ให้บริการ :

          ห้องสมุดใช้ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (อังกฤษ: Library of Congress Classification) เรียกย่อๆ ว่า L.C. เป็นระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดที่นิยมในหอสมุดขนาดใหญ่ที่มีหนังสือเฉพาะสาขาอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบด้วยหนังสือในหมวดต่างๆ ดังนี้

 

หมวดหนังสือ

A

ความรู้ทั่วไป (General Work)

B

ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา (Philosophy, Psychology, Religion)

C

ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (Auxiliary Sciences of History)

D

ประวัติศาสตร์ทั่วไปและโลกเก่า (History:General)         

E-F

ประวัติศาสตร์อเมริกา (History:America (Western Hemisphere))           

G

ภูมิศาสตร์ แผนที่ มานุษยวิทยา นันทนาการ (Geography, Maps, Anthropology, Recreation)

H

สังคมศาสตร์ (Social Sciences)       

J

รัฐศาสตร์ (Political Science)

K

กฎหมาย (Law)   

L

การศึกษา (Education)

M

ดนตรี (Music)

N

วิจิตรศิลป์ (Fine Arts)

P

ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม (Linguistics, Literature)

Q

วิทยาศาสตร์ (Science)

R

แพทยศาสตร์ (Medicine)

S

เกษตรศาสตร์ (Agriculture)

T

เทคโนโลยี (Technology)

U

วิทยาการทหาร (Military Science)

V

นาวิกศาสตร์ (Naval Science)

Z

บรรณานุกรม บรรณารักษศาสตร์ (Bibliography, Library Science)

    

                 pic3pic4

 

 

ติดต่อเรา :

บุคลากร  นางสาวปัญญพร    ชูสังข์

              นายวิศรุต     ประกอบกิจ

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

เบอร์โทรศัพท์: 075-221-212-15 ต่อ 68

 website : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us Facebook Twitter LINE
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


921586
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
52
854
2618
915636
10398
16429
921586