มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

  • ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาหารและการบริการ โดยนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลิกภาพที่ดี รวมถึงตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้ได้อาหารและการบริการที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย ตามมาตรฐานในระดับประเทศและระดับสากล

ความก้าวหน้าทางอาชีพ

  • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการผลิตและบริการอาหาร ในอุตสาหกรรมบริการอาหาร*
  • นักพัฒนาตำรับและรายการอาหาร ในอุตสาหกรรมบริการอาหาร*
  • นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร**
  • ผู้ประกอบการ
  • อาจารย์ / นักวิชาการ
  • นักเขียน / นักวิจารณ์
  • นักจัดและตกแต่งอาหารเพื่อการโฆษณา
  • ผู้แทนจำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมบริการอาหาร* และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร**
  • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายสินค้าในอุตสาหกรรมบริการอาหาร* และโรงงาน

หมายเหตุ
* อุตสาหกรรมบริการอาหาร หมายถึง ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม และครัวสายการบิน
** โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หมายถึง โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

 

downloadดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ปรับปรุง พ.ศ.2554)

 

downloadค่าธรรมเนียมการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

 

facebook-iconสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us Facebook Twitter LINE
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


767530
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
524
544
1316
762638
11647
16938
767530