มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

  • ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาหารและการบริการ โดยนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลิกภาพที่ดี รวมถึงตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้ได้อาหารและการบริการที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย ตามมาตรฐานในระดับประเทศและระดับสากล

ความก้าวหน้าทางอาชีพ

  • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการผลิตและบริการอาหาร ในอุตสาหกรรมบริการอาหาร*
  • นักพัฒนาตำรับและรายการอาหาร ในอุตสาหกรรมบริการอาหาร*
  • นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร**
  • ผู้ประกอบการ
  • อาจารย์ / นักวิชาการ
  • นักเขียน / นักวิจารณ์
  • นักจัดและตกแต่งอาหารเพื่อการโฆษณา
  • ผู้แทนจำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมบริการอาหาร* และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร**
  • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายสินค้าในอุตสาหกรรมบริการอาหาร* และโรงงาน

หมายเหตุ
* อุตสาหกรรมบริการอาหาร หมายถึง ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม และครัวสายการบิน
** โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หมายถึง โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us Facebook Twitter LINE
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


858559
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
537
621
2091
853216
9910
15721
858559