มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

  • มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านการท่องเที่ยว สามารถบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อนำไปประยุกต์ในวิชาชีพ มีใจใฝ่บริการ พร้อมปฏิภาณไหวพริบ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว

ความก้าวหน้าทางอาชีพ

  • ผู้นำเที่ยว
  • มัคคุเทศก์
  • พนักงานฝ่ายปฏิบัติการในบริษัทนำเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ (โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน)
  • พนักงานฝ่ายปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาครัฐและองค์การบริหารส่วนตำบลและส่วนจังหวัด
  • ผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยวและบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us Facebook Twitter LINE
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


858570
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
548
621
2102
853216
9921
15721
858570