มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

  • มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านการท่องเที่ยว สามารถบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อนำไปประยุกต์ในวิชาชีพ มีใจใฝ่บริการ พร้อมปฏิภาณไหวพริบ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว

ความก้าวหน้าทางอาชีพ

  • ผู้นำเที่ยว
  • มัคคุเทศก์
  • พนักงานฝ่ายปฏิบัติการในบริษัทนำเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ (โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน)
  • พนักงานฝ่ายปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาครัฐและองค์การบริหารส่วนตำบลและส่วนจังหวัด
  • ผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยวและบริการ

downloadดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว (พ.ศ.2554)

 

downloadค่าธรรมเนียมการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us Facebook Twitter LINE
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


738195
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
595
486
3510
730423
18573
18144
738195