มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

Biz Com

  • สร้างบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ มีความสามารถด้านระบบคอมพิวเตอร์ ในการดำเนินธุรกิจสู่สังคม อย่างมีคุณค่า ด้วยปัญญา จริยธรรมและก้าวล้ำนำสมัยบนปัจจัยพื้นฐานของความเชี่ยวชาญด้านการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารธุรกิจที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จอย่างเต็มศักยภาพ

ความก้าวหน้าทางอาชีพ

  • ผู้ปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศ
  • ผู้ใช้งานโปรแกรมประยุกต์และระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
  • ผู้พัฒนาโปรแกรม
  • ผู้พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์
  • ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • ผู้ออกแบบงานกราฟิกและสื่อมัลติมีเดีย
  • ผู้ใช้งาน ดูแลระบบฐานข้อมูลหรือผู้ช่วยผู้บริหารฐานข้อมูล
  • ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระในงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us Facebook Twitter LINE
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


858585
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
563
621
2117
853216
9936
15721
858585