มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

เอกสารเผยแพร่

Overview Search Downloads Up
Category: sar55
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Name Created Size Downloads    
รายงานผลการประกันคุณภาพภายใน 2557 2560-08-24 04:19:59 5.75 MB 537 Download
Download
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์ตรัง 2556-05-14 03:42:24 1.62 MB 1500 Download
Download
แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 2554 2556-05-14 03:41:05 876.56 KB 1336 Download
Download
มาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2556-04-23 04:00:54 47.53 KB 1191 Download
Download
รายงานการอบรมการประกันคุณภาพ 2556-04-23 04:00:54 15.78 MB 1250 Download
Download
คู่มือประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม 2556-04-23 04:00:54 2.67 MB 1400 Download
Download
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2556-04-23 04:00:54 1.25 MB 1144 Download
Download
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 2556-04-23 04:00:54 4.29 MB 1225 Download
Download
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 2556-04-23 04:00:54 1.55 MB 1370 Download
Download
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2556-04-23 04:00:54 13.74 MB 1330 Download
Download
รายชื่อบุคลากรที่ขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมิน ของ สกอ. 2556-04-23 04:00:54 250.77 KB 1139 Download
Download
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 7 สถาบัน 2 องค์กร 2556-04-23 04:00:54 1.27 MB 1027 Download
Download
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 7 สถาบัน 2 องค์กร 2556-04-23 04:00:54 2.53 MB 1039 Download
Download
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2556-04-23 04:00:54 48.99 KB 1005 Download
Download
edpex 2556-04-23 04:00:54 3.51 MB 1037 Download
Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us
FacebookDusitTrang
LINE@DusitTrang
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


1171216
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
441
511
3994
1162785
12575
15338
1171216