มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

เอกสารเผยแพร่

Overview Search Downloads Up
Category: KM
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Name Created Size Downloads    
รายงานการอบรม การพัฒนาความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 2556-10-18 07:12:14 170.83 KB 2167 Download
Download
รายงานการอบรม เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติงาน 2556-10-18 07:10:37 342.28 KB 2068 Download
Download
รายงานการอบรม เรื่องรู้ทันภัยการเงิน 2556-10-18 07:08:22 436.25 KB 1965 Download
Download
รายงานการอบรม การบริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความประทับใจ 2556-10-18 06:55:13 312.08 KB 1974 Download
Download
รายงานการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมประสบการณ์ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ 2556-10-18 06:53:24 33.94 MB 1884 Download
Download
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการนักวิจัยหน้าใหม่ 2556-10-18 06:33:18 13.03 MB 1976 Download
Download
แนวทางปฎิบัติที่ดีที่ได้จากการทำโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการความรู้ในระดับอุดมศึกษา 2556-06-17 09:15:13 96.23 KB 1868 Download
Download
วิธีการใช้งาน web vpn ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2556-06-12 01:58:49 1.07 MB 2177 Download
Download
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2556-06-07 07:47:43 8.15 MB 2054 Download
Download
แนวปฎิบัติที่ดี km งานวิจัยในชั้นเรียน 2556-05-14 03:40:25 219.5 KB 2395 Download
Download
คู่มือ สกอ. 1 มกราคม 2554 2556-05-09 07:46:03 110.68 KB 739 Download
Download
คู่มือ ประกันคุณภาพ ฉบับเดือนมกราคม 2554 2556-05-09 07:39:27 1.6 MB 751 Download
Download
แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนแผนธุรกิจ 2556-04-26 07:49:34 95.88 KB 982 Download
Download
แนวปฏิบัติที่ดีการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น 2556-04-26 07:47:52 236.28 KB 781 Download
Download
รายงานการเข้าร่วมสัมมนาอาเซียน ณ โรงแรมซากุระ พศ 2555 2556-04-26 07:47:07 78.16 KB 856 Download
Download
รายงานการเข้าร่วมสัมมนาอาเซียน ณ โรงแรมเจบี พศ 2555 2556-04-26 07:45:53 52.98 KB 850 Download
Download
แนวปฏิบัติที่ดีสําหรับการสอนที่ได้จากการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) งานวิจัยในชั้นเรียน 2556-04-26 07:45:11 219.5 KB 789 Download
Download
มาตราฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพสำหรับการท่องเที่ยวอาเซียน 2556-04-26 07:42:18 33.94 MB 738 Download
Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us Facebook Twitter LINE
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


767516
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
510
544
1302
762638
11633
16938
767516