มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

เอกสารเผยแพร่

Overview Search Downloads Up
Category: KM
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Name Created Size Downloads    
แนวปฎิบัติที่ดีการผลิตบัณฑิต 2562-04-10 09:28:12 228.38 KB 161 Download
Download
แนวทางการดำเนินงานวิจัยที่ดี 2562-04-07 15:15:43 271.82 KB 155 Download
Download
แนวปฎิบัติที่ดีการเผยแพร่บทความวิชาการ 2562-04-06 10:33:41 434.11 KB 126 Download
Download
แนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 2561-06-29 14:23:08 165.89 KB 235 Download
Download
เทคนิคการเขียนโครงการให้ได้งบประมาณ 2561-06-21 13:29:44 201.74 KB 246 Download
Download
รายงานผลกิจกรรม KM การสอนนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2561-06-03 14:05:01 338.22 KB 245 Download
Download
แนวทางในการเขียนแผนธุรกิจ 2561-06-01 10:03:23 113.1 KB 253 Download
Download
บทความการประกันคุณภาพการศึกษา 2560-11-17 16:42:51 317.09 KB 351 Download
Download
การจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2560-07-26 14:05:07 924.28 KB 582 Download
Download
แนวทางในการจัดการประชุมให้ประสบความสำเร็จโดยใช้ระบบ SMART SDU TRANG 2560-06-14 13:55:54 710.54 KB 519 Download
Download
การสนับสนุนทุนวิจัยของ สกว. 2559-09-12 10:12:34 7.26 MB 629 Download
Download
รายงานการอบรม การพัฒนาความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 2556-10-18 07:12:14 170.83 KB 2717 Download
Download
รายงานการอบรม เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติงาน 2556-10-18 07:10:37 342.28 KB 2734 Download
Download
รายงานการอบรม เรื่องรู้ทันภัยการเงิน 2556-10-18 07:08:22 436.25 KB 2489 Download
Download
รายงานการอบรม การบริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความประทับใจ 2556-10-18 06:55:13 312.08 KB 2506 Download
Download
รายงานการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมประสบการณ์ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ 2556-10-18 06:53:24 33.94 MB 2410 Download
Download
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการนักวิจัยหน้าใหม่ 2556-10-18 06:33:18 13.03 MB 2689 Download
Download
แนวทางปฎิบัติที่ดีที่ได้จากการทำโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการความรู้ในระดับอุดมศึกษา 2556-06-17 09:15:13 96.23 KB 2407 Download
Download
วิธีการใช้งาน web vpn ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2556-06-12 01:58:49 1.07 MB 2743 Download
Download
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2556-06-07 07:47:43 8.15 MB 2683 Download
Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us
FacebookDusitTrang
LINE@DusitTrang
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


1185178
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
619
551
3175
1178343
9634
16903
1185178