มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

เอกสารเผยแพร่

Overview Search Downloads Up
Category: KM
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Name Created Size Downloads    
รายงานการอบรม การพัฒนาความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 2556-10-18 07:12:14 170.83 KB 2076 Download
Download
รายงานการอบรม เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติงาน 2556-10-18 07:10:37 342.28 KB 1981 Download
Download
รายงานการอบรม เรื่องรู้ทันภัยการเงิน 2556-10-18 07:08:22 436.25 KB 1881 Download
Download
รายงานการอบรม การบริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความประทับใจ 2556-10-18 06:55:13 312.08 KB 1891 Download
Download
รายงานการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมประสบการณ์ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ 2556-10-18 06:53:24 33.94 MB 1802 Download
Download
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการนักวิจัยหน้าใหม่ 2556-10-18 06:33:18 13.03 MB 1890 Download
Download
แนวทางปฎิบัติที่ดีที่ได้จากการทำโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการความรู้ในระดับอุดมศึกษา 2556-06-17 09:15:13 96.23 KB 1785 Download
Download
วิธีการใช้งาน web vpn ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2556-06-12 01:58:49 1.07 MB 2090 Download
Download
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2556-06-07 07:47:43 8.15 MB 1970 Download
Download
แนวปฎิบัติที่ดี km งานวิจัยในชั้นเรียน 2556-05-14 03:40:25 219.5 KB 2292 Download
Download
คู่มือ สกอ. 1 มกราคม 2554 2556-05-09 07:46:03 110.68 KB 659 Download
Download
คู่มือ ประกันคุณภาพ ฉบับเดือนมกราคม 2554 2556-05-09 07:39:27 1.6 MB 667 Download
Download
แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนแผนธุรกิจ 2556-04-26 07:49:34 95.88 KB 893 Download
Download
แนวปฏิบัติที่ดีการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น 2556-04-26 07:47:52 236.28 KB 699 Download
Download
รายงานการเข้าร่วมสัมมนาอาเซียน ณ โรงแรมซากุระ พศ 2555 2556-04-26 07:47:07 78.16 KB 772 Download
Download
รายงานการเข้าร่วมสัมมนาอาเซียน ณ โรงแรมเจบี พศ 2555 2556-04-26 07:45:53 52.98 KB 772 Download
Download
แนวปฏิบัติที่ดีสําหรับการสอนที่ได้จากการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) งานวิจัยในชั้นเรียน 2556-04-26 07:45:11 219.5 KB 704 Download
Download
มาตราฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพสำหรับการท่องเที่ยวอาเซียน 2556-04-26 07:42:18 33.94 MB 658 Download
Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us Facebook Twitter LINE
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


738195
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
595
486
3510
730423
18573
18144
738195