บุคลากรสายสนับสนุน (ฝ่ายบริหาร) - Suan Dusit University Trang Center มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

บุคลากรสายสนับสนุน (ฝ่ายบริหาร)

 

 

h3

นายทรงศักดา ชยานุเคราะห์ 

รองผู้อำนวยการ

วุฒิการศึกษา

Ph.D. Information Technology (กำลังศึกษา)

UUM, Malaysia

 

วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วท.บ. วนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการ 


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์)

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เบอร์โทรภายใน

6803 sup man3

 

ชื่อ

นางสาวสุธิดา ส่องช่วย

ฝ่ายงาน

งานประชาสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา

ศศ.บ. รัฐศาสตร์

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6815

 

sup man4 

 

ชื่อ

นางสาวเมธาวดี อ่อนรู้ที่

ฝ่ายงาน

งานบัญชี

วุฒิการศึกษา

บธ.ม. การบัญชี

บธ.บ. การบัญชี

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6804

sup man5

 

ชื่อ

นางสาวสุดารัตน์ เทพกิจ

ฝ่ายงาน

งานการเงิน

วุฒิการศึกษา

บธ.ม. การบริหารทั่วไป

บธ.บ. การเงินและการธนาคาร

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6804

 

sup man6

 

ชื่อ

นางสาวสุภาภรณ์ กะกา

ฝ่ายงาน

งานเลขานุการศูนย์

วุฒิการศึกษา

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6808

 

sup man1

 

ชื่อ

นางธิดารัตน์ เลี้ยงพงษ์

ฝ่ายงาน

งานนโยบายและแผน

วุฒิการศึกษา

ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6812

 

 

 

ชื่อ

นายศุภชัย พรหมราช

ฝ่ายงาน

งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วุฒิการศึกษา

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6800

 

ชื่อ

นายปกรณ์ รุ่งเรือง

ฝ่ายงาน

งานพัสดุ

วุฒิการศึกษา

คอ.บ. คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6809

 

sup man9

 

ชื่อ

นายเกียรติศักดิ์ สุดศิริ

ฝ่ายงาน

งานอาคารสถานที่

วุฒิการศึกษา

-

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6809

 

sup man10

 

ชื่อ

นางสาวประกอบ เพียรดี

ฝ่ายงาน

งานแม่บ้าน

วุฒิการศึกษา

-

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

-

 

sup man11

 

ชื่อ

นางสาวสุวรรณา ขวัญนิมิตร

ฝ่ายงาน

งานแม่บ้าน

วุฒิการศึกษา

-

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

-

 

 

ชื่อ

นายโรจน์ ชูแก้ว

ฝ่ายงาน

งานยานพาหนะ

วุฒิการศึกษา

-

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

-

 

sup man12

 

ชื่อ

นายสุขี สอสะกุล

ฝ่ายงาน

งานยานพาหนะ

วุฒิการศึกษา

-

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

-

 

sup man14

 

ชื่อ

นายพนม มีศรี

ฝ่ายงาน

งานยานพาหนะ

วุฒิการศึกษา

-

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

-

 

 

ชื่อ

นายอานันท์ จ่าวิสูตร

ฝ่ายงาน

งานภูมิทัศน์

วุฒิการศึกษา

-

E-mail

-

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โทรศัพท์ภายใน

-

 

 

ชื่อ

นายสุชาติ ล่องลอย

ฝ่ายงาน

งานรักษาความปลอดภัย

วุฒิการศึกษา

-

E-mail

-

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โทรศัพท์ภายใน

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us
FacebookDusitTrang
LINE@DusitTrang
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


955848
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
530
903
2128
950584
7685
22901
955848