มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

บุคลากรสายสนับสนุน (ฝ่ายบริหาร)

 

 

h3

นายทรงศักดา ชยานุเคราะห์ 

รองผู้อำนวยการ

วุฒิการศึกษา

Ph.D. Information Technology (กำลังศึกษา)

UUM, Malaysia

 

วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วท.บ. วนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการ 


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์)

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เบอร์โทรภายใน

6803 sup man3

 

ชื่อ

นางสาวสุธิดา ส่องช่วย

ฝ่ายงาน

งานประชาสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา

ศศ.บ. รัฐศาสตร์

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6815

 

sup man4 

 

ชื่อ

นางสาวเมธาวดี อ่อนรู้ที่

ฝ่ายงาน

งานบัญชี

วุฒิการศึกษา

บธ.ม. การบัญชี

บธ.บ. การบัญชี

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6804

sup man5

 

ชื่อ

นางสาวสุดารัตน์ เทพกิจ

ฝ่ายงาน

งานการเงิน

วุฒิการศึกษา

บธ.ม. การบริหารทั่วไป

บธ.บ. การเงินและการธนาคาร

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6804

 

sup man6

 

ชื่อ

นางสาวสุภาภรณ์ กะกา

ฝ่ายงาน

งานเลขานุการศูนย์

วุฒิการศึกษา

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6808

 

sup man1

 

ชื่อ

นางธิดารัตน์ เลี้ยงพงษ์

ฝ่ายงาน

งานนโยบายและแผน

วุฒิการศึกษา

ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6812

 

 

 

ชื่อ

นายศุภชัย พรหมราช

ฝ่ายงาน

งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วุฒิการศึกษา

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6800

 

ชื่อ

นายปกรณ์ รุ่งเรือง

ฝ่ายงาน

งานพัสดุ

วุฒิการศึกษา

คอ.บ. คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6809

 

sup man9

 

ชื่อ

นายเกียรติศักดิ์ สุดศิริ

ฝ่ายงาน

งานอาคารสถานที่

วุฒิการศึกษา

-

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6809

 

sup man10

 

ชื่อ

นางสาวประกอบ เพียรดี

ฝ่ายงาน

งานแม่บ้าน

วุฒิการศึกษา

-

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

-

 

sup man11

 

ชื่อ

นางสาวสุวรรณา ขวัญนิมิตร

ฝ่ายงาน

งานแม่บ้าน

วุฒิการศึกษา

-

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

-

 

 

ชื่อ

นายโรจน์ ชูแก้ว

ฝ่ายงาน

งานยานพาหนะ

วุฒิการศึกษา

-

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

-

 

sup man12

 

ชื่อ

นายสุขี สอสะกุล

ฝ่ายงาน

งานยานพาหนะ

วุฒิการศึกษา

-

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

-

 

sup man14

 

ชื่อ

นายพนม มีศรี

ฝ่ายงาน

งานยานพาหนะ

วุฒิการศึกษา

-

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

-

 

 

ชื่อ

นายอานันท์ จ่าวิสูตร

ฝ่ายงาน

งานภูมิทัศน์

วุฒิการศึกษา

-

E-mail

-

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โทรศัพท์ภายใน

-

 

 

ชื่อ

นายสุชาติ ล่องลอย

ฝ่ายงาน

งานรักษาความปลอดภัย

วุฒิการศึกษา

-

E-mail

-

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โทรศัพท์ภายใน

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us
FacebookDusitTrang
LINE@DusitTrang
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


1492768
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
679
1134
5623
1483402
10018
16987
1492768