มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

บุคลากรสายสนับสนุน (นักวิจัย)

 

 

 res1

ชื่อ

ดร.หยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์

ตำแหน่ง

นักวิจัย

วุฒิการศึกษา

ปร.ด. ยุทธศาสตร์และความมั่นคง
มหาวิทยาลัยบูรพา

ศศ.ม. รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คศ.บ. สังคมศึกษา
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6806

 
 res2

ชื่อ

นางสาวกนกวรรณ วีระรัตนนุสรณ์

ตำแหน่ง

นักวิจัย

วุฒิการศึกษา

บธ.ม. บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บธ.บ. บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us
FacebookDusitTrang
LINE@DusitTrang
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


1371649
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
128
913
3164
1363502
15431
19574
1371649