มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

บุคลากรสายสนับสนุน (นักวิจัย)

 

 

 res1

ชื่อ

ดร.หยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์

ฝ่ายงาน

นักวิจัย

วุฒิการศึกษา

ปร.ด. ยุทธศาสตร์และความมั่นคง
มหาวิทยาลัยบูรพา

ศศ.ม. รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คศ.บ. สังคมศึกษา
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6806

 
 res2

ชื่อ

นางสาวกนกวรรณ วีระรัตนนุสรณ์

ฝ่ายงาน

นักวิจัย

วุฒิการศึกษา

ปร.ด. โลจิสติกส์ (กำลังศึกษา)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บธ.ม. บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บธ.บ. บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us Facebook Twitter LINE
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


823857
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
180
442
1451
819218
5292
15118
823857