กำหนดการ กีฬาประเพณีอุดมศึกษาในจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑๐

โปรแกรมการแข่งขัน กีฬาวอลเลย์บอล


โปรแกรมการแข่งขัน กีฬาบาสเกตบอล


โปรแกรมการแข่งขัน กีฬาฟุตซอล

Mini Km EdPEx & คิด

 a 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ดำเนินการจัดกิจกรรม Mini KM EdPEx แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถาบัน ภายในเครือข่าย 7 สถาบันการศึกษา 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง วันที่ 29 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง นำโดย อาจารย์ทรงศักดา  ชยานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏสวนดุสิต ศ.ตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรม และทีมวิทยากรเสวนา โดยอาจารย์สมโภชน์  เกตุแก้ว  ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผศ.ดร.ชุตินุช  สุจริต  ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์  อารีย์กุล  ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อาจารย์กีรติ  พลเพชร  ว.การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง อาจารย์เสาวธาร  โรจนวิภาค  ม.ราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง พร้อมบุคลากร นักศึกษา ตัวแทนภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ได้นำนิตยสารคิด แจกฟรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ เปิดโลกทัศน์และมุมมอง ในการคิดอย่างสร้างสรรค์ สร้างบรรยากาศใหม่สำหรับการจัดกิจกรรมที่นี่ จึงขอขอบคุณ นิตยสารคิด มา ณ โอกาสนี้    
   

 

Read more...

ภาพการแข่งกีฬาประเพณี 7 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดตรัง ครั้งที่ 9

20890 761499087296806 1554447330417490126 n   

ภาพ บรรยากาศการแข่งขันกีฬาสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดตรัง ครั้งที่ 9 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดตรัง ทั้งสิ้น 7 สถาบัน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 2.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 3.มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 4.มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตตรัง 5.สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง 6.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ตรัง และ7.วิทยาพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ระหว่าง 25 - 26 เมษายน 2558 โดยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้และในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และ ในนามประธานเครือข่าย7 สถาบันอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน และร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาตลอดการแข่งขัน

 

Read more...

สรุปผลการแข่งขันกีฬาประเพณีสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดตรัง ครั้งที่ 9 สามห่วงเกมส์

สรุปผลการแข่งขันกีฬาประเพณีสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดตรัง ครั้งที่ 9 สามห่วงเกมส์

รายละเอียด

Read more...

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาประเพณีสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9 สามห่วงเกมส์

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาประเพณีสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9 สามห่วงเกมส์ ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2558 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง hot1

กีฬาฟุตบอล

กีฬาบาสเกตบอล

กีฬาวอลเลย์บอล

กีฬาพื้นบ้าน