About us เกี่ยวกับเรา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มอบให้ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง บริหาร จัดการอาคารสถานที่ และอาคารที่พักสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ โดยมุ่งเน้นให้การบริการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษา

  • จัดสภาพแวดล้อมภายในหอพักและบริเวณโดยรอบให้เอื้อต่อการใช้ชีวิต มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงาม และมีความปลอดภัย
  • ให้บริการและสวัสดิการพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา ที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดโภชนาการที่ถูกต้องตามหลักอนามัยและมีคุณค่า
  • จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิต มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์
  • พัฒนาการมีมนุษยสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกัน เคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน การมีภาวะผู้นำ การมีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัย
IMG_3277
1 2
IMG_3314
f1
4 1
อาคารหอพักมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เป็นอาคารสูง 6 ชั้น

ชั้นที่ 1 เป็นห้องโถงกว้างสำหรับการพักผ่อนของนักศึกษา 

ชั้นที่ 2 เป็นห้องพักของนักศึกษาชาย  และบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ผู้ชาย) (ไม่สามารถเดินไปชั้นอื่นๆ ได้)

ชั้นที่ 3-5 เป็นห้องพักของนักศึกษาหญิง และบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ผู้หญิง)

ชั้นที่ 6 เป็นชั้นที่รวบรวมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาหญิง และบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ผู้หญิง) เช่น ห้องรับประทานอาหาร ห้องซักรีด ห้องนันทนาการ เป็นต้น

 

บริการของสำนักงานหอพัก
  • บริการการซ่อมบำรุง
  • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้าชั้น 1 และชั้น 2 พร้อมกล้องวงจรปิด
  • มีบริการดูแลนักศึกษาที่มีความเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บโดยมีพยาบาลปฐมพยาบาล เบื้องต้น และในยามวิกาลทางหอพักมีบริการรถตู้ รับ-ส่งไปยังสถาน พยาบาลที่ใกล้ที่สุด โดยไม่คิดค่าบริการ
  • มีเจ้าหน้าที่คอยบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา มีแม่บ้านคอยดูแลความสะอาดทางเดิน และห้องรวมต่าง ๆ ทุกวัน บริการทำความสะอาดห้องให้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เปลี่ยนชุดเครื่องนอนทุก 2 สัปดาห์ และเปลี่ยนผ้าห่มเดือนละ 1 ครั้ง
  • ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

Floor 1 ชั้น 1

111
66
44 2
55
77
5
44 1

Floor 2-5 ชั้น 2-5 (แยกชั้นผู้ชายและหญิง) ไม่สามารถเดินข้ามชั้นได้

6
3
6 4
4
6

Floor 6 & AREA ชั้น 6 (สำหรับนักศึกษาหญิง) และส่วนของการทำกิจกรรมที่ชั้น 1 และห้องประชุม

ห้องนันทนาการ

โต๊ะนั่งเขียนหนังสือ โทรทัศน์

ห้องรับประทานอาหาร

โต๊ะทานอาหาร อุปกรณ์ทำอาหาร เช่น ไมโครเวฟ เตาไฟฟ้า

ห้องรีดผ้า

อุปกรณ์ในการรีดผ้า

ห้องซักผ้า

ห้องซักผ้า

เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ อ่างซักมือ

กิจกรรมอื่นๆ ในบริเวณหอพัก

เช่น การออกกำลังกาย การติวหนังสือ

1 1
22
7
11
33
44
8
9

PRICE อัตราค่าบริการ คิดเป็นรายบุคคล โดยกำหนดให้พัก 2 คนต่อ 1 ห้อง (หอพักนักศึกษาหญิง)

DAY

500วัน

(ค่าประกัน 200 บาท)

ราคาพิเศษสำหรับนักศึกษา บุคลากร

และผู้ปกครองโปรดสอบถาม


MONTH

2800

เดือน

ไม่จำกัดจำนวนเดือนที่พัก

(ค่าประกัน 3,000 บาท)

TERM STANDARD

2500

เดือน

สำหรับการเช่า 1 ภาคการศึกษา

รวม 12,500 บาท

(ค่าประกัน 3,000 บาท)

แนะนำ

TERM PREMIUM

XXXX

เดือน

สำหรับการเช่า 1ภาคการศึกษา

(โทรทัศน์และตู้เย็นภายในห้อง)

(ยังไม่เปิดให้บริการ)


*ราคาดังกล่าวคิดเป็นรายบุคคล โดยยังไม่รวมค่าน้ำประปาและไฟฟ้า

Reservation Book your date

สามารถชมห้องตัวอย่างได้แล้ววันนี้  

สำนักงานหอพัก 075-221212-5 ต่อ 6850

เจ้าหน้าที่หอพัก : 062-0649779 / 087-4151929