ระบบค้นหาศูนย์ซ่อมรถด้วยการระบุตำแหน่งบนแผนที่และแจ้งอาการรถเสีย กรณีศึกษาจังหวัดตรัง